Garantijas saistības un preces atgriešana

Katras pārdotās "kinder.lv" preces īpašības tiek norādītas preces aprakstā. Konkrētai precei  tiek dota ražotāja garantija, kuras nosacījumi un termiņš ir norādīti preces aprakstā un sīki aprakstīti garantijas talonā. Gadījumos, kad noteiktu preču veidiem ražotājs nedod garantiju, spēkā ir garantija, ko paredz noteikti tiesību akti.

Pārdevējs nav atbildīgs, ja Veikalā pārdodamās preces krāsa, forma vai citi parametri atšķirsies no patiesās krāsas, formas vai citiem parametriem.

Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, konkrētai precei ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot preci Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot preci līdz derīguma termiņa beigām.

Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir tās sliktā kvalitāte, mēs apņemamies uz sava rēķina nekvalitatīvu preci apmainīt pret kvalitatīvu vai atdot par preci samaksāto naudu.

Nekvalitatīva prece tiek apmainīta un atgriezta saskaņā ar preces atgriešanas un maiņas noteikumiem, pamatojoties uz ekonomikas ministra 2001. g. 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par Preču atgriešanas un maiņas noteikumu apstiprināšanu".

Kvalitatīvu preci var atgriezt atpakaļ tikai tajos gadījumos, kurus paredz ekonomikas ministra 2001. g. 17. augusta rīkojums Nr. 258 „Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja līgumi tiek sastādīti, izmantojot komunikācijas rīkus". Šajā gadījumā atgriešanas izdevumus sedzat Jūs.

Atgriežot preci, Pircējam jāpilda sekojošie nosacījumi:

Atgriežamai precei jābūt oriģinālā iepakojumā;

Pircējs nedrīkst sabojāt Preci;

Prece nedrīkst pazaudēt sākotnējo izskatu (nesabojātas etiķetes, nenorautas aizsargplēves u.c.) (šis punkts nav spēkā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to ir saņēmis;

Atgriežot preci, Pircējam jāuzrāda pirkuma dokumenti, garantijas talons (ja tas tika izsniegts), izdrukāts atgriešanas dokuments, kuru Jūs varat atrast sadaļas "Mans konts" apakšsadaļā "Manas atgrieztās preces".

Atsevišķām preču kategorijām mēs piedāvājam sekojošas garantijas saistības:

Preces bērniem un zīdaiņiem

Ja Jūs iegādājāties nekvalitatīvu preci bērniem vai zīdaiņiem, Jums ir tiesības atgriezt preci 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš preces piegādes brīža. Tādā gadījumā nekvalitatīvā prece bez maksas tiek apmainīta pret kvalitatīvu vai Jums tiek atgriezta par preci samaksātā nauda.

Dažām bērnu un zīdaiņu precēm (piemēram, bērnu mēbelēm) tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras nosacījumus un termiņus Jūs varat atrast šīs preces aprakstā.

Kvalitatīvas preces bērniem un zīdaiņiem var atgriezt tikai tiesību aktos un veikala pirkšanas-pārdošanas noteikumos norādītajā termiņā un tikai ievērojot nosacījumus, kas norādīti Noteikumu 11. punktā. Šajā gadījumā atgriešanas izdevumus sedzat Jūs.

Kvalitatīvu bērnu un zīdaiņu veļu, apakšveļu un higiēnas preces atgriezt nevar.


Apģērbs, apavi, aksesuāri

Ja Jūs iegādājāties nekvalitatīvu apģērbu, apavus un aksesuārus, Jums ir tiesības atgriezt preci 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš preces piegādes brīža. Tādā gadījumā nekvalitatīvā prece bez maksas tiek apmainīta pret kvalitatīvu vai Jums tiek atgriezta par preci samaksātā nauda.

Kvalitatīvu apģērbu, apavus vai aksesuārus var atgriezt tikai tiesību aktos un veikala pirkšanas-pārdošanas noteikumos norādītajā termiņā un tikai ievērojot nosacījumus, kas norādīti  Noteikumu 11. punktā. Šajā gadījumā atgriešanas izdevumus sedzat Jūs.

Kvalitatīvu apģērbu, apavus, aksesuārus atgriezt nevar.

Kosmētika un parfimērija, higiēnas preces

Ja Jūs iegādājāties nekvalitatīvu kosmētiku, parfimēriju vai higiēnas līdzekļus, Jums ir tiesības atgriezt preci 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš preces piegādes brīža. Tādā gadījumā nekvalitatīvā prece bez maksas tiek apmainīta pret kvalitatīvu vai Jums tiek atgriezta par preci samaksātā nauda.

Kvalitatīvu kosmētiku, parfimēriju un higiēnas līdzekļus atgriezt nevar.

Mēbeles

Visām mēbelēm tiek dota ražotāja garantija, kuras termiņš un nosacījumi ir norādīti preces aprakstā. Ražotāja garantija ir spēkā tikai tad, ja nav pārkāpti salikšanas un ekspluatācijas noteikumi.

Iegādātās preces (mēbeles) ir rūpīgi jāapskata, pirms tās salikt.

Gadījumā, ja Jūs pamanāt, ka iegādājāties nekvalitatīvas mēbeles, Jums ir tiesības atgriezt preci 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš preces piegādes brīža. Tādā gadījumā nekvalitatīvā prece bez maksas tiek apmainīta pret kvalitatīvu vai Jums tiek atgriezta par preci samaksātā nauda.

Ražotāja garantijas darbības laikā atklājot preces slēptos trūkumus, lūdzam tos nofotografēt un nekavējoties nosūtīt mums bildes uz e-pastu info@kinder.lv. Šajā gadījumā ražotājs noteiks, vai garantija attiecas uz šādu defektu, t.i., vai tas ir rūpnīcas defekts. Mēs nekavējoties informēsim Jūs par ražotāja slēdzienu, izmantojot Jūsu norādītos saziņas līdzekļus.

Kvalitatīvas mēbeles var atgriezt tikai tiesību aktos un veikala pirkšanas-pārdošanas noteikumos norādītajā termiņā un tikai ievērojot nosacījumus, kas norādīti  Noteikumu 11. punktā. Šajā gadījumā atgriešanas izdevumus sedzat Jūs.

Lūdzam pievērst uzmanību:

Ražotāja garantija nav spēkā dabiski novalkātām preces daļām.

Kvalitatīvas saliktās mēbeles atgriezt nevar.